Projekt
Utvecklingsprojekt - 18953

Klapitoiminnan kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa

SSYP Kehitys Oy

01.02.2016 - 04.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pohjoisessa Keski-Suomessa on enemmän metsäbioenergiaa saatavilla kuin mitä sitä hyödynnetään. Yhdeksi isoksi bioenergiavarannoksi nähdään pilketuotteet, joita ei ole osattu hyödyntää riittävästi ja vakavassa mittasuhteessa. Pilketuotannon lisääminen ja alueelta ulosvienti olisi hyödyllistä kunnille verotulojen muodossa mm. yrittäjien lisääntyvien myyntitulojen kautta, koneyrittäjien liikevaihdon kasvuna ja työpaikkojen lisääntymisenä. Tämän selvityshankkeen tavoitteena on selvittää kuinka pohjoisen Keski-Suomen runsas pilkevaranto voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä ja sen kautta yhteistä markkinapotentiaalia Suomen kasvukeskuksiin ja Euroopan markkinoille. SSYP Kehitys Oy järjesti koko päivän kestävä pilketyöpajan 14.9.2015, jolloin kahdeksan pilketuottajaa kokoontui yhteen pohtimaan verkostoitumisen etuja ja tulevaisuuden tavoitteita. Päivän aikana todettiin, että verkostoituminen vaatii ensin monenlaista selvitettävää asiaa ennen kuin voidaan muodostaa yhteinen tuotanto- ja markkinointiyritys. Päätettiin, että tarvitaan selvityshanke, jossa tehtäisiin kattavat selvitykset koko pilkeliiketoimintaan liittyvästä prosessista ja erityisesti pohjoisen Keski-Suomen näkökulmasta katsottuna. Tämän selvityshankkeen tuloksena on parhaimmillaan alueen pilkeliiketoiminnan kasvattaminen isommalle mittakaavalle. Tuloksena on selvitys kuinka realistinen mahdollisuus on muuttaa klapien epäammattimainen myyntitoiminta aidoksi, lailliseksi liiketoiminnaksi, josta hyötyvät niin pilkeyrittäjät, maakunta kuin koko yhteiskunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18953

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

04.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner