Hanke
Utvecklingsprojekt - 18953

Klapitoiminnan kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa

SSYP Kehitys Oy

01.02.2016 - 04.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjoisessa Keski-Suomessa on enemmän metsäbioenergiaa saatavilla kuin mitä sitä hyödynnetään. Yhdeksi isoksi bioenergiavarannoksi nähdään pilketuotteet, joita ei ole osattu hyödyntää riittävästi ja vakavassa mittasuhteessa. Pilketuotannon lisääminen ja alueelta ulosvienti olisi hyödyllistä kunnille verotulojen muodossa mm. yrittäjien lisääntyvien myyntitulojen kautta, koneyrittäjien liikevaihdon kasvuna ja työpaikkojen lisääntymisenä. Tämän selvityshankkeen tavoitteena on selvittää kuinka pohjoisen Keski-Suomen runsas pilkevaranto voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä ja sen kautta yhteistä markkinapotentiaalia Suomen kasvukeskuksiin ja Euroopan markkinoille. SSYP Kehitys Oy järjesti koko päivän kestävä pilketyöpajan 14.9.2015, jolloin kahdeksan pilketuottajaa kokoontui yhteen pohtimaan verkostoitumisen etuja ja tulevaisuuden tavoitteita. Päivän aikana todettiin, että verkostoituminen vaatii ensin monenlaista selvitettävää asiaa ennen kuin voidaan muodostaa yhteinen tuotanto- ja markkinointiyritys. Päätettiin, että tarvitaan selvityshanke, jossa tehtäisiin kattavat selvitykset koko pilkeliiketoimintaan liittyvästä prosessista ja erityisesti pohjoisen Keski-Suomen näkökulmasta katsottuna. Tämän selvityshankkeen tuloksena on parhaimmillaan alueen pilkeliiketoiminnan kasvattaminen isommalle mittakaavalle. Tuloksena on selvitys kuinka realistinen mahdollisuus on muuttaa klapien epäammattimainen myyntitoiminta aidoksi, lailliseksi liiketoiminnaksi, josta hyötyvät niin pilkeyrittäjät, maakunta kuin koko yhteiskunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18953

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

04.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

bioenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt