Projekt
Utveckling - 90516

Klimatsmart ekologisk odling – För alla generationer

Ekologiska Odlarna på Åland r.f.

31.01.2019 - 31.12.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vi i Ekologiska föreningen på Åland r.f. vill verka för ett ökat odlingsintresse, och att odla tillsammans med barn. Vi vill verka för att vidareutveckla odlingsformer som är ekologiska och klimatsmarta. Projektet vill även verka för ökad biodiversitet, ökad kolinlagring och bättre jordhälsa, att ta tillvara vatten samt samarbeta och dela erfarenheter. Detta är tänkt att ske genom kurser, föreläsningar, stöd och en vilja till konstruktiva lösningar. Det är även tänkt att ske genom: Bra-in-stormning, fortbildning, workshops, resor och gårdsbesök, med uppföljningar, utvärderingar och vidareutveckling

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

90516

Startdatum

31.01.2019

Slutdatum

31.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, lokalt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner