Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 208660

KLINKBYGGDA BÅTAR I BJÖRKÖBY – ETT KULTURARV FÖR FRAMTIDEN

Björkö Fornminnesförening r.f.

29.09.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vi vill bygga ett båthus/museum för att kunna bevara och förevisa klinkbyggda båtar som använts i skärgårdsmiljö, föremål som beskriver jakt och fiske och fotografier från 1920 talet fram till nutid. Byggnadens planerade våningsyta är 220m2 och totalytan är 336 m2. Byggnaden skall ha röd fasad och dörrar i gul ockra för att passa in i den miljö där det uppförs. Björkö fornminnesförening r.f äger fälbåtar, skötbåtar, en knarr, en fiskjulle och en fäljulle för säljakt, en s.k. tvåtjälar (med två kölar). Alla är byggda i med klinkteknik på Björkö eller i närområdet. De är karaktäristiska för den Österbottniska kusten. Båtarna är byggda under första delen av 1900-talet vilket gör dem unika eftersom gamla träbåtar ofta har övergetts när de inte längre var användbara. Storleken och formen på dessa allmogebåtar är anpassad enligt ändamål och typ av fiske som båten är gjord för. De klinkbyggda båtarna representerar en nordisk båtmodell med gamla rötter och användes för fiske, jakt, transporter och resor. Björkö fornminnesförening r.f. förfogar över ett immateriellt kulturarv som ligger dolt i stängda små privatägda båthus och uthus och båtarna kan inte förevisas för allmänheten. År 1982 startade postrodden för att återuppliva den historiska transportvägen mellan Björkö och Holmö. Postrodden ordnas varje år (coronaåren undantagna). Båtarna som deltar i rodden är klinkbyggda vilket har medfört ett uppsving av intresset för traditionellt byggda båtar. För att bevara båtarna som finns i Björkö fornminnesförening r.f.s ägo behövs ett båthus som samtidigt är ett båtmuseum och utställningslokal. Båthuset/-museet byggs vid Svedjehamn, mellan Forsstyrelsens informationspunkt och Byarådets båthus där foto- och konstutställning ordnas varje sommar. Båthuset/-museet är mycket centralt och passeras av 50-6000 turister årligen, på väg mot Saltkaret och Bodvattnet runt. Båthuset/-museet är öppet för allmänheten och ingen entréavgift uppbärs.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

208660

Startdatum

29.09.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner