Projekt
Utvecklingsprojekt - 45017

Klockars Online del 2

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

31.07.2017 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Del två av projektet Klockars Online går ut på att knyta invånarna till den lokala föreningen med hjälp av historien genom ett informationsprojekt. Projektet informerar nuvarande och före detta föreningsaktiva om arkivarbete genom föreläsningar, demonstrationer och individuell handledning. Projektet verkar för att tillgängliggöra föreningarnas arkivmaterial digitalt vilket möjliggör att materialet kan studeras av forskare och övriga intresserade. Metoder för att använda arkivmaterialet som en resurs i skolorna tas fram. Arkivet kan bli en samlingsplats för människorna i byarna och ge möjligheter till nya verksamhetsformer i föreningarna. Målet är att intresset för arkivmaterialet ska överleva projektet och bli en naturlig del av föreningsverksamheten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

45017

Startdatum

31.07.2017

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner