Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 29800

Klubbhuset

Tölby jaktklubb

01.07.2016 - 24.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Multifunktionell hall för klubbverksamhet. Tölby Jaktklubb har under flera år planerat ett bygge av ett klubbhus. Beslut togs sommaren 2015 på mötet för att förverkliga planerna. Huset behövs för lagring av säd, kross, rotfrukter o dyl för utfordring av vilt. I huset skall även hållas kursverksamhet i tex tillvaratagande av vilt på ett rätt sätt. Byggande av fågelholkar, fällor, matbord mm kan ske i egna utrymmen inomhus. I utrymmena skall även kunna bedrivas slaktverksamhet av vilt dessutom uthyres utrymmena åt utomstående som har behov av slakt av får och nöt. Via effektiv kursverksamhet hoppas vi väcka ett större intresse för vilt bland ungdomarna.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29800

Startdatum

01.07.2016

Slutdatum

24.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner