Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84116

Kobbnet fibernät utvidgning Haapaspuro Sjökullantie

Kobbnet fiberkabelandelslag

01.12.2018 - 16.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kobbnet är ett lokalt fiberkabelandelslag som erbjuder internettjänster i norra Kyrkslätt. I samband med Carunas planer på att gräva elkablar i jorden har vi undersökt intresset för fibernät på närliggande områden. Efter visat intresse har vi beslutat att utvidga vårt nät till Haapapuro och längs Sjökullavägen där det största intresset och framtida utvidgnings potential finns. Samt möjligtvis några mindre områden vid Kapakkavägen och Koivumäkivägen planeras att byggas ut beroend på var caruna gräver.'' **** Ändringsanökan ****Efter att Juha Mäkinen/ NMT centralen bett oss göra en ändringsansökan som svar på vårt email den 1.4 2020. Eftersom Elisa kommer att dra sin kabel med Caruna längs Sjökullavägen, kommer vi inte att utvidga längs Sjökullavägen, I stället anhåller vi om att få utvidga i (1) Kauhala, längs Kauhalavägen, Hanhilahtivägen, Bärstråket. Samt (2)i Forsdal längs Forsdalsvägen, (3)Samt delar av Furuhedsvägen och Hellapolku. Utvidgningarna sker i huvudsak i samband med Caruna med även egen grävning behövs.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84116

Startdatum

01.12.2018

Slutdatum

16.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner