Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84116

Kobbnet fibernät utvidgning Haapaspuro Sjökullantie

Kobbnet fiberkabelandelslag

30.11.2018 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kobbnet är ett lokalt fiberkabelandelslag som erbjuder internettjänster i norra Kyrkslätt. I samband med Carunas planer på att gräva elkablar i jorden har vi undersökt intresset för fibernät på närliggande områden. Efter visat intresse har vi beslutat att utvidga vårt nät till Haapapuro och längs Sjökullavägen där det största intresset och framtida utvidgnings potential finns. Samt möjligtvis några mindre områden vid Kapakkavägen och Koivumäkivägen planeras att byggas ut beroend på var caruna gräver.'' **** Ändringsanökan ****Efter att Juha Mäkinen/ NMT centralen bett oss göra en ändringsansökan som svar på vårt email den 1.4 2020. Eftersom Elisa kommer att dra sin kabel med Caruna längs Sjökullavägen, kommer vi inte att utvidga längs Sjökullavägen, I stället anhåller vi om att få utvidga i (1) Kauhala, längs Kauhalavägen, Hanhilahtivägen, Bärstråket. Samt (2)i Forsdal längs Forsdalsvägen, (3)Samt delar av Furuhedsvägen och Hellapolku. Utvidgningarna sker i huvudsak i samband med Caruna med även egen grävning behövs.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84116

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt