Projekt
Investering - 68035

Kohtaamisia Yhdessä

Karhuseutu ry

07.03.2018 - 19.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena on parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkaille lähellä ja kustannustehokkaasti. Hankkeella pyritään vaikuttamaan myös sosiaaliseen toimintaan luomalla lisää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä alueelle. Mahdollistamalla alueen asukkaiden kesken kohtaamisia eri tilanteissa pystytään ehkäisemään yksinäisyyttä ja passivoitumista maaseutualueilla. Esimerkiksi houkuttelevilla harrastusmahdollisuuksilla voidaan luoda maaseutualueille yhteistoimintaa, joka vähentää yksinäisyyden kokemusta, lisää hyvinvointia ja luo uusia sosiaalisia verkostoja lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Vapaa-­ajan yhä lisääntyessä asuinpaikan valintaan vaikuttaakin keskeisesti sekä alueen harrastusmahdollisuudet että alueen yleinen viihtyvyys. Myös matkailun edistäminen hyötyy virkeistä ja aktiivisista asukkaista. Lähimatkailu on yhä varteenotettavampi vaihtoehto massaturismille ja sen avulla paikalliset alueet voivat nostaa merkittävästi tunnettuuttaan. Hyvinä lähimatkailukohteen tunnusmerkkeinä voidaan pitää elämyksellisyyttä, ekologisuutta ja paikallisuutta. Virkeät ja aktiiviset alueen asukkaat omalla toiminnallaan pitävät huolta siitä, että alueella tapahtuu. Ympäristötietous, ilmasto ja ekologisuus, ovat yhä useammalle ihmiselle tärkeitä kriteereitä, joita matkailuun halutaan liittää. Maaseutualueilla on usein rikas paikalliskulttuuri, joka ei välttämättä ole edes alueen omien asukkaiden tiedossa. Maaseutualueilla palveluiden pysyvyys ja saatavuus koetaan usein haasteena. Matkailun vilkastuminen alueella parantaa useiden palveluiden ja tapahtumien mahdollisuuksia säilyä elinvoimaisina tulevaisuudessakin. Erilaisten ihmisten kohtaamispaikkana maaseudut voivat tarjota monia mahdollisuuksia, jotka lisäävät alueen ihmisten hyvinvointia. Alueen elinvoimaisuus, paikalliskulttuuri ja matkailu rakentuvat aina osin juuri alueen toimijoiden yhteistyössä järjestämisen ja tekemisen varaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

68035

Startdatum

07.03.2018

Slutdatum

19.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner