Projekt
Utvecklingsprojekt - 124263

Kohti hiiliviisaita kyliä

Kainuun Nuotta ry

01.06.2020 - 29.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kohti hiiliviisaita kyliä –hankkeessa toteutetaan kylien vähähiilisyysprosessi 8 Elävä Kainuu Leader alueella sijaitsevalla kylällä. Hankesuunnittelun aluksi kartoitetaan kylän ympäristöasioiden nykytila ja tehdään siihen liittyen kyläkysely. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa hankesuunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu. Kokeilun avulla voidaan esim. tehdä kylän ympäristösuunnitelma, suunnitella kylän digitalisaatiota eteenpäin, kehittää kylän jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestää ympäristöaiheinen tapahtuma, suunnitella energiaomavarainen kylä, perustaa kylän yhteinen lähiruokapiiri, organisoida kimppakyytijärjestelmä, tehdä yhteishankintoja aurinkopaneeleista tai digilaitteistosta kylätaloille, yms. Oleellista on, että tekemisessä konkretisoituu kylän sisäinen yhteinen tekeminen ympäristön hyväksi. Valituille toimenpiteille laaditaan toteutusaikataulu ja valitaan vastuutahot/-henkilöt. Hankkeessa autetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja tarvittavan rahoituksen etsimisessä. Hankkeessa järjestetään myös vähintään 8 kaikille avointa tilaisuutta vähähiilisyyteen liittyvistä teemoista sekä hankkeen teemaan liittyviä opintomatkoja. Hankkeesta tehdään loppuraportti. Elävä Kainuu Leaderin alueella ei ole tähän mennessä vielä toteutettu vastaavaa hanketta, joten hanke täydentää Elävä Kainuu Leaderin alueen vastaaviin hankkeisiin ja on täten toteuttamassa Elävä Kainuu Leaderin strategiaa sekä tuo esille hyvin eri painopisteitä alueellaan. Kohti hiiliviisaita kyliä –hankkeen jälkeen on mukana olleilla kylillä kylän ympäristösuunnitelmat päivitetty, kokeilut saatettu käytäntöön ja luotu yhteishenkeä kyläläisten keskuuteen. Hankkeessa mukana olleissa Elävissä kylissä saatu monia sinisiä ajatuksia vireille. Hankkeen jälkeen on kyläläisillä uusia innovaatioita, halu toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja kyliin saatu nuorempaa sukupolvea jatkamaan kylien yhdistysten viitoittamalla tiellä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

124263

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

29.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner