Hanke
Utvecklingsprojekt - 203753

Kohti kestävämpää logistiikkaa ja uutta yhteistyötä Seinäjoen ja Tarton alueiden välillä / Towards sustainable air logistics and new co-operation – connecting Seinäjoki and Tartu areas

Into Seinäjoki Oy

31.07.2022 - 29.09.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on Seinäjoen alueen ja yritysten kasvun sekä kansainvälistymisen edistäminen. Yhteistyöalueena on Viron Tarto, jossa elinkeinorakenne ja liiketoimintakulttuuri ovat monin tavoin samankaltaisia kuin Seinäjoen alueella. Tartossa on vahva startup -yrittäjyyskulttuuri, josta Seinäjoella olisi paljon opittavaa. Tavoitteena on tunnistaa ja löytää ne yhteistyön paikat, joissa on todellista potentiaalia uusille avauksille tavaralogistiikan ja ihmisten liikkumisen osalta. Hankkeen toimenpiteet on paketoitu kolmeen työpakettiin, joissa kartoitetaan yhteistyön edellytykset, selvitetään tarkemmin alueen yritysten ja organisataioiden kiinnostus ja potentiaali yhteistyöhön sekä tuotetaan viestintä- ja markkinointimateriaalia alueiden välisen yhteistyön edistämiseksi, aktivoidaan, konkretisoidaan ja syvennetään yhteistyötä potentiaalia omaavien yritysten ja organisaatioiden välillä eri tavoin, parannetaan yritysten kv-valmiuksia sekä vahvistetaan Seinäjoen lentoaseman omaa kehittämistä sekä edistetään yhteistyötä Tarton lentoaseman kanssa eri tavoin. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Seinäjoen alueen kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden, yrityskehityspalveluorganisaatioiden sekä elinkeinokehittäjien kanssa. Viron ja Tarton alueen yhteistyökumppaneita ovat mm. LAG Tarto, Tarton alueen yrityskehitysyhtiöt (esim. Tartu Innovation park ja Tartu Science park), alueen koulutusorganisaatiot, mm. Tartu Lennuakademii sekä Tarton lentoasema sekä ilmailuklusteritoimijat. Hankkeen toiminta-alue on Liiverin toiminta-alue, erityisenä kohderyhmänä alueen pk-yritykset eri toimialoilta. Hanketta toteutetaan aikavälillä 1.8.2022 - 30.9.2024 ja sen kokonaisbudjetti on 88 850 €. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupungin elinkeinoyhtiö Into Seinäjoki Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

203753

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
logistik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt