Hanke
Utvecklingsprojekt - 22087

Kohti kilpailukykyistä laatua

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2016 - 28.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kohti kilpailukykyistä laatua tiedotushankkeen tarkoituksena on parantaa pohjoisen Keski-Suomen ja Kaustisen seutukunnan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä lisäämällä laatutietoisuutta ja - osaamista sekä edistää laatutyökalujen käyttöönottoa yrityksissä viestinnän ja tiedottamisen keinoin. Hankkeen avulla yrityksille ja heidän sidosryhmilleen konkretisoidaan toiminnallisen laadun vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn. Hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuuksia, tuotetaan tiedotusaineistoja sekä luodaan kaikille avoin laatutiedon materiaalipankki, jonne kootaan olemassa olevia työkaluja, malleja, ohjelmia, käytänteitä, viestintämateriaalia sekä uusinta tutkimustietoa pk-yritysten hyödynnettäväksi. Hanke on vain vuoden mittainen aktivointihanke, jonka tärkeimpänä tehtävänä on saada pk-yritykset havahtumaan todellisuuteen, jossa erilaisilla laatutyökaluilla ja -ajattelulla voidaan heidänkin toimintaansa tehostaa, auttaa henkilökuntaa jaksamaan ja yritystä pärjäämään paremmin kilpailussa. Hankkeen toteutuminen perustuu hankkeen henkilöstön laatuosaamiseen ja sen hyödyntämiseen yritysten kartoituksissa, tiedotustilaisuuksissa sekä hyvän materiaalin keräämisessä ja tuottamisessa. Hankkeen henkilöstö on konkreettisesti yritysten kanssa tekemisissä ja keskusteluyhteyksissä ja pystyy omalla kompetenssillaan tuomaan monipuolisesti esiin erilaisia vaihtoehtoja. Ostopalveluna hankittavia asiantuntijoita ja laatukonsultteja kutsumme mukaan tapahtumiin neljä kertaa vuoden aikana. Heitä käytetään tukena tuomaan lisänäkemystä ja erikoisosaamista ja he pääsevät esittelemään omia tuotteitaan ja palveluitaan. Käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita saadaan myös monipuolinen osaajaverkosto mukaan määrittelemään tulevaisuuden koulutustarpeita sekä luodaan ja sitoutetaan laatuverkostoa toimimaan ja kehittämään tätä aluetta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22087

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

28.03.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Kvalitets- och andra ansvarssystem

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt