Projekt
Utvecklingsprojekt - 49030

Kohti laatua

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.12.2017 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kohti laatua -hanke jatkaa Kohti kilpailukykyistä laatua -yhteistyöhankkeen työtavalla Kohti laatua -hankkeen tarkoituksena on parantaa pohjoisen Keski-Suomen pienten yritysten kilpailukykyä lisäämällä laatutietoisuutta ja -osaamista sekä edistää laatutyökalujen käyttöönottoa yrityksissä viestinnän ja tiedottamisen keinoin. Hankkeen avulla yrityksille ja heidän sidosryhmilleen konkretisoidaan toiminnallisen laadun vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen ja kilpailukykyyn. Hanke on noin vuoden mittainen aktivointihanke, jonka tärkeimpänä tehtävänä on saada pienet yritykset havahtumaan todellisuuteen, jossa erilaisilla laatutyökaluilla ja - "ajattelulla" voidaan heidänkin toimintaansa tehostaa, auttaa henkilökuntaa jaksamaan ja yritystä pärjäämään paremmin kilpailussa Hankkeessa pidetään yllä ja päivitetään KKL-hankkeessa perustetun laatutiedon sivustoa (kohtilaatua.fi) ja sen sisältämää työkalupakkia.. Hankkeen avulla yritykset aktivoidaan toiminnan laadun seuraamiseen ja he saavat käyttöönsä keskeisiin laadun ja kilpailukyvyn haasteisiin vastaavia työkaluja, malleja ja toimintatapoja. Saadut kokemukset ja hyviksi havaitut työkalut jaetaan laajasti kaikkien toimijoiden (yrittäjät ja yrityskehittäjät, sidosryhmät) käyttöön, hyödyntäen mm. KKL-hankkeessa hyväksi havaittua Facebook-viestintää, jossa yritykset ja yrittäjät ovat olleet esillä omilla kasvoillaan ja kannustaneet muitakin yrityksiä laatutyöhön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49030

Startdatum

01.12.2017

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner