Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 60880

Kohti taimenten kotia 2018-2019

Lumimuutos Osuuskunta

26.11.2017 - 30.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kohti taimenten kotia-hanke saattaa loppuun Jukajoen lähivaluma-alueen vesiensuojelua, uudistaa taimenen ja mahdollisesti harjuksen elinympäristöä ja kutualueita, tehostaa vesiensuojelu- ja virkistyskäytön viestintää Jukajoen valuma-alueella, torjuu happamuusriskejä ja parantaa merkittävästi Linnunsuon harrastus- ja virkistyskäytön edellytyksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

60880

Aloituspäivämäärä

26.11.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt