Hanke
Utvecklingsprojekt - 67641

Kohti teollisia symbiooseja, puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen valkuaisaine- ja ravintolisätuotannossa – MushBrew

Luonnonvarakeskus

30.04.2018 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomen nykyinen valkuaisomavaraisuus on alle 20 prosenttia. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen tuottamien skenaarioiden mukaan omavaraisuusasteen tavoitteeksi on asetettu 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään sekä sosioekonomisesti että ekologisesti kestävien terveellisten lihaa korvaavien valkuaisainelähteiden kautta. Lihaa korvaavien proteiinilähteiden kasvua tukee myös niiden kasvanut kysyntä kuluttajien keskuudessa - tämä on nostanut uusia tuotteita kuten Nyhtökaura, Härkis, Quorn sekä syötävät hyönteiset. Kysyntä on näkynyt myös pelloilla; härkäpavun viljelypinta-ala on kasvanut viime vuosina nopeaan tahtiin. Sekä puu- että panimoteollisuusalat tuottavat merkittäviä määriä sivuvirtoja jotka tapauskohtaisesti joko hyödynnetään tai päätyvät jätteeksi. Molempien näiden teollisuusalojen sivuvirrat ovat hyödynnettävissä täysin valkuaisainetuotannossa joko syötävien ruokasienten tai mykoproteiinien tuotannossa. Hyvänä esimerkkinä sivuvirtojen hyödyntämisestä on Kiinan sieniteollisuus joka on keskittynyt täysin sivuvirtojen alkulähteille, puuteollisuuslaitosten läheisyyteen jossa ne hyödyntävät puru- ja hakevirrat sientenkasvatusalustoina. Tämä on yksi tekijöistä, joka on mahdollistanut Kiinan kasvun maailman suurimmaksi siententuottajaksi. MushBrew - hankkeen tähtäimenä on tuottaa kiertotalouteen perustuvia elintarviketuotantojärjestelmiä, jotka vaativat vähäisiä maa- ja vesivaroja nykyiseen valkuaisainetuotantoon verrattuna ja viedä käytäntöön kansallisia valkuaisaineomavaraisuudelle asetettuja tavoitteita. Tämä hanke on esiselvityshanke joka tuottaa tiekartan Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueilla toimivien puu- ja panimoteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseksi valkuaisainetuotannossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67641

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Livsmedel

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt