Projekt
Utvecklingsprojekt - 9750

Kohti vähähiilisiä kyliä

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö r.y.

01.11.2015 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan eritoten paikallisten yhteisöjen ponnisteluja. Kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeessa toteutetaan kylän vähähiilisyysprosessi vähintään 15 pohjoiskarjalaisella kylällä. Suunnittelun aluksi kartoitetaan kylän ympäristöasioiden nykytila ja tehdään siihen liittyen kyläkysely. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa suunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu. Kokeilu valitaan sen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena. Kokeilun avulla voidaan esim. kehittää kylän jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestää ympäristöaiheinen tapahtuma, suunnitella energiaomavarainen kylä, muuttaa kylätalon lämmitysjärjestelmä ympäristöystävällisemmäksi, perustaa kylän yhteinen lähiruokapiiri, organisoida kimppakyytijärjestelmä, tehdä yhteishankintoja aurinkopaneeleista tai sähköpyöristä, tms. Oleellista on yhteinen tekeminen ympäristön hyväksi. Valituille toimenpiteille laaditaan toteutusaikataulu ja valitaan vastuutahot/-henkilöt. Autetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja mahdollisesti tarvittavan rahoituksen etsimisessä. Lisäksi mukana olevien kylien kylätaloille tehdään tarvittaessa kiinteistön energiakatsaus. Kyläkohtaisten toimien lisäksi hankkeessa toteutetaan kaikille avoin ideahaku vähähiilisyyttä edistävien ideoiden löytämiseksi. Ideoiden arvioimiseen kehitetään arviointikriteerit, joiden avulla valitaan 3 - 10 idea jatkokehittelyyn. Hankkeessa järjestetään myös vähintään 10 kaikille avointa tilaisuutta, työpajaa tai infoa vähähiilisyyteen liittyvistä teemoista sekä hankkeen teemaan liittyviä opintomatkoja ja seminaareja. Lisäksi kootaan hyviä esimerkkejä muualla maailmassa toteutetuista vähähiilisyyskokeiluista ja välitetään niitä eteenpäin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9750

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner