Projekt
Utvecklingsprojekt - 285838

Kohti vieraita satamia 2 – merellisiä oppimispaketteja Eurajoelle

Raumanmeren Merimuseosäätiö sr

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rauman merimuseon toteuttaman Kohti vieraita satamia 2 -hankkeen tavoitteena on houkutella kaikenikäisiä oppijoita hauskan oppimisen ja tiedekasvatuksen pariin. Hankkeen aikana toteutetaan merellisiä oppimispaketteja, jotka ovat maksutta lainattavissa Laitakarin Meriperinnekeskuksesta ja Eurajoen kirjastopalveluiden kautta. Niitä voivat käyttää esimerkiksi perheet, ystäväporukat sekä lasten ja nuorten harrasteryhmät. Paketti pyritään kokoamaan sellaiseksi, että se voidaan viedä myös sellaisten aikuisten ja vanhusten luo, jotka eivät esimerkiksi liikunta- tai muiden esteiden vuoksi pääse kulkemaan kulttuuripalveluiden äärelle. Oppimispakettien suunnittelussa ammennetaan paikallisesta merellisestä kulttuuriperinnöstä ja tuetaan näin alueen kulttuuriperinnön tuntemusta. Hanke tukee erityisesti Laitakarin alueen kehittämistä, mutta saadut opit ovat käytettävissä seudun muidenkin kohteiden kehittämiseen ja hankkeen tapahtumat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Kulttuuri tulee lähelle kokijoita toiminnallisten menetelmien kautta ja kulttuuriperintösisällöt ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeen päättyessä Satakunnassa on tarjolla monipuolisia merellisiä oppimissisältöjä, jotka houkuttelevat kokijoita niin Eurajoen alueelta kuin kauempaakin. Rauman merimuseon hankkeessa tuottamat tiedekasvatussisällöt vahvistavat maakunnan tunnettuutta merellisten alojen maakuntana. Vuosille 2023–2024 Museovirasto on myöntänyt Raumanmeren Merimuseosäätiölle avustuksen Kohti vieraita satamia - museo iloa ja ymmärrystä tukemassa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet voivat museossa oppia yhdessä, merkityksellisen tekemisen äärellä ja ilon kautta. Haettava hanke olisi suora jatkumo em. hankkeelle ja hankkeessa on mahdollista hyödyntää aiemmin opittua. Kumppanina hankkeessa on Eurajoen kunnan kirjastotoimi. Hankkeen sisältöjen ideointiin kutsutaan mukaan Laitakarin toimijoita ja muita teemasta kiinnostuneita.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

285838

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner