Hanke
Utvecklingsprojekt - 85118

KoillisChance -tapahtuma 24.1.2019

Kajaanin kaupunki

21.11.2018 - 15.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kuusamossa Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikassa järjestettävä KoillisChance-tapahtuma on jatkumo ja päivitetty tapahtumakonsepti aikaisempina vuosina järjestetyille CHANCE-messuille. Hanketuen avulla halutaan laajentaa tilaisuuden kohderyhmää ja kehittää sen sisältöä niin, että uudistettu tapahtuma vastaa tehokkaammin nykyisiin Koillismaan kehittymistarpeisiin. KoillisChance -tapahtuman kohderyhmänä ovat Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion alle 30-vuotiaat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Tapahtuma tarjoaa kohderyhmälle kolme polkua: YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU, TULEVAISUUDEN POLKU ja TYÖELÄMÄN TAIDOT POLKU. Tapahtuman avulla pyritään saavuttamaan kahdeksan tavoitetta 1. Alakouluikäisille luodaan KoillisChance-tapahtumaan oma tila, jossa he voivat esitellä omaa alakouluilla jo olemassa olevaa yrittäjämäistä toimintaa. Esimerkiksi PikkuYrittäjät- toimintamallia. 2.Tapahtuman yhteyteen järjestetään 8-luokkalaisille oma yritysidea-kilpailu tukemaan opettajien yrittäjyyskasvatuksen toteuttamista. 3. Motivoidaan osallistumaan nuoria, jotka tällä hetkellä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. 4. Tarjotaan nuorille mahdollisuus tutustua olemassa oleviin elämässä selviytymisen ja menestymisen vaihtoehtoihin ja kiinnittyä osaksi palveluita, koulutusta tai työelämään. 5. Olemassa olevan koulutus- ja työelämämessujen (Chance-messut) kattavuusaluetta laajennetaan alakoulusta toisen asteen päättäneille asti sekä suunnataan työelämätaidot polku erityisesti niille nuorille, jotka eivät ole työelämässä tai opiskelemassa. 6. Järjestetään toisen asteen opiskelijoille NY 24H-leiri, joka myös järjestetään samaan aikaan osallistujakunnissa. Leirillä syntyvät liikeideat esitellään hanketapahtumassa ja Kuusamon Yrittäjät palkitsevat parhaan idean. 7. Tapahtumalle laajennetaan kohderyhmää ja kehitetään opettajien ja yrittäjien välistä yhteistyötä. 8. Konseptoidaan tapahtuma siten, että se voidaan järjestää vuosittain uudella laajennetulla toimintamallilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

85118

Aloituspäivämäärä

21.11.2018

Loppumispäivämäärä

15.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt