Projekt
Utvecklingsprojekt - 73337

Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

15.08.2018 - 08.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Koillismaan maitotiloilla tuotettu raaka-aine ja paikkakunnalla jalostettu korkealaatuinen ja kilpailukykyinen juusto ovat alueen maitotalouden menestymisen perusedellytyksiä. Tilojen sukupolvenvaihdokset, joita alueella tapahtuu tarpeeseen nähden liian vähän, eivät riitä maidontuotannon turvaamiseen tai varsinkaan alan kehittämiseen. Tavoiteltaessa suurempia volyymeja nousee tarkasteluun osakeyhtiömuotoisten maitotilojen perustamismahdollisuudet alueella. Tilat tarvitsevat kuitenkin tietoa muista asiasta kiinnostuneista tiloista sekä taustatietoa toiminnan kannattavuuteen liittyen. Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan päätuotantosuuntana olevaa maitotaloutta ja lisätä maitotilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi hanke tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa, joka auttaa uudistamaan maatilojen omistusjärjestelyjä, työn uudelleen organisointia ja tilusrakennetta. Lisäksi toimenpiteiden tavoitteena on toimijoiden osaamisen lisääminen, yhteistyön ja elinkeinotoiminnan edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen. Hankkeen tavoitteena on löytää yritysyhteistyöstä kiinnostuneita maidontuottajia ja määrittää tarkemmin näiden tilojen yhteistyön kehittämistarpeet. Toisena tavoitteena on tuottaa pohjatietoa alueen maidontuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kolmantena tavoitteena on uudistaa maatilojen omistusjärjestelyjä lisäämällä alueen maidontuottajien tietoisuutta ja osaamista osakeyhtiömuotoisesta yrittäjyydestä. Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan ja haastatellaan osakeyhtiömuotoisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita maitotiloja, tehdään taustaselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa Koillismaan maidontuottajille tietoa tuotannon kehittämiseksi tarvittavien investointien kannattavuudesta ja järjestetään infopäiviä osakeyhtiömuotoisesta yrittäjyydestä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

73337

Startdatum

15.08.2018

Slutdatum

08.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner