Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 157905

Koivulakson vedenottamon 2.kaivo

Koivulakson Vesi Oy

03.05.2021 - 01.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Koivulakson Vesi Oy aikoo rakentaa toisen siiviläputkikaivon omistamalleen kiinteistölle turvaamaan 2020-luvun vedenhankintaansa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

157905

Startdatum

03.05.2021

Slutdatum

01.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner