Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 260776

Koivumäki kalankäsittelytilan laatikkovaraston hankinta

Jusan Kala

10.09.2023 - 30.07.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan laatikkovarasto kalankäsittelytilan yhteyteen . Tällä varmistetaan laatikoiden hygienisyys . Asennus ja viimeistellytyöt tehdään omana työnä .

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

260776

Startdatum

10.09.2023

Slutdatum

30.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner