Projekt
Utvecklingsprojekt - 42766

KOKEILEVAA KYLÄMATKAILUA YHTEISTYÖLLÄ

Pelkosenniemen kunta

01.05.2017 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on innostaa ja osallistaa kylän ja lähialueen asukkaat alueen elinvoiman lisäämiseen ja luomiseen osallistavilla työpajoilla, joiden tavoitteena on kylän ja sen lähialueiden elinkeinotoiminnan monipuolistaminen mm. kylämatkailulla. Hankkeessa järjestetään avoimia työpajoja, joissa pohditaan kylän resurssit, osaaminen, mahdollisuudet ja ideoidaan kylämatkailupalveluita ja tapahtumia. Hankkeessa kokeilla, voidaanko perinteiseen lappilaiseen kylään saada elinvoimaa kylämatkailutoiminnan kautta eri tahojen yhteistyönä kylän elävöittämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi sekä kylän vetovoiman lisäämiseksi. Lisäksi selvitetään kylän viihtyvyyttä lisäävät investointitarpeet. Lisäksi laaditaan kylän viihtyvyyteen ja kylämatkailun kehittämiseen liittyvä infrasuunnitelma oppilastyönä sekä tehdään erilaisia toimia kylän imagon nostamiseksi. Lyhyen aikavälin tavoitteena on osallistaa kyläläiset kylän elinvoiman kehittämiseen kylän omista lähtökohdista ja resursseista. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on työpaikkojen luominen kylämatkailun pariin, kylän elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen, uusien asukkaiden saaminen kylään sekä kylässä asuvien asukkaiden tukeminen mahdollisten lisääntyvien palveluiden saatavuuden paranemisella. Hanke toteutetaan pääosin ostopalveluna ja talkootyönä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

42766

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner