Projekt
Utvecklingsprojekt - 16922

Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2017 - 28.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maitotiloilla on merkittävin asema maatilojen myyntitulojen muodostumisessa Etelä-Pohjanmaalla. Maakunnan maidontuotantoa on tarpeen kehittää, koska EU:n maatalouspolitiikan uudistus ja markkinaohjautuvuuden kasvu asettavat uusia haasteita ratkaistavaksi niin maidontuottajille kuin myös alan koulutukselle ja neuvonnalle. Perinteinen tuotanto-osaaminen ei enää riitä, vaan tarvitaan liiketoimintaosaamista ja yrittäjäasennetta. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon -hankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseutuohjelman hankkeena tuottaa uutta soveltavaa tietoa ja tarkentaa olemassa olevaa tietoa, sekä tällä tavoin parantaa maitotilojen kannattavuutta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto ovat hankkeen hakijoina ja toteuttajina, jotka yhdessä maitotilojen ja alan yritysten (meijerit ja osuuskunnat) kanssa etsivät uusia ratkaisuja maitotilojen kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja tilojen kannattavuuden parantamiseen. Hanke toteutetaan 1.11.2017-31.10.2020, ja se koostuu seuraavista osioista: I) informaation hankintaosio tilahaastatteluineen, 2) kehittämisosio (mm. digitaalisen johtamisen käsikirjan laadinta) yhdessä maitotilojen ja sidosryhmien kanssa sekä edellisiin tukeutuvasta 3) hyödyntämisosiosta ja tiedottamisesta alan neuvontakentän ja tilojen suuntaan. Hanke soveltaa myös sosiaalisen median työkaluja. Yhteenvetona hanke tuottaa maitotiloille digitaalisen johtamisen käsikirjan Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimeen kirjastojärjestelmään, ja siten tukee osaltaan eteläpohjalaisen Ruokaprovinssin vahvistamista ja Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita. Kolmivuotisen hankkeen budjetti on 300 000 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16922

Startdatum

31.10.2017

Slutdatum

28.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner