Hanke
Utvecklingsprojekt - 16922

Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2017 - 28.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maitotiloilla on merkittävin asema maatilojen myyntitulojen muodostumisessa Etelä-Pohjanmaalla. Maakunnan maidontuotantoa on tarpeen kehittää, koska EU:n maatalouspolitiikan uudistus ja markkinaohjautuvuuden kasvu asettavat uusia haasteita ratkaistavaksi niin maidontuottajille kuin myös alan koulutukselle ja neuvonnalle. Perinteinen tuotanto-osaaminen ei enää riitä, vaan tarvitaan liiketoimintaosaamista ja yrittäjäasennetta. Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon -hankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseutuohjelman hankkeena tuottaa uutta soveltavaa tietoa ja tarkentaa olemassa olevaa tietoa, sekä tällä tavoin parantaa maitotilojen kannattavuutta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto ovat hankkeen hakijoina ja toteuttajina, jotka yhdessä maitotilojen ja alan yritysten (meijerit ja osuuskunnat) kanssa etsivät uusia ratkaisuja maitotilojen kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja tilojen kannattavuuden parantamiseen. Hanke toteutetaan 1.11.2017-31.10.2020, ja se koostuu seuraavista osioista: I) informaation hankintaosio tilahaastatteluineen, 2) kehittämisosio (mm. digitaalisen johtamisen käsikirjan laadinta) yhdessä maitotilojen ja sidosryhmien kanssa sekä edellisiin tukeutuvasta 3) hyödyntämisosiosta ja tiedottamisesta alan neuvontakentän ja tilojen suuntaan. Hanke soveltaa myös sosiaalisen median työkaluja. Yhteenvetona hanke tuottaa maitotiloille digitaalisen johtamisen käsikirjan Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimeen kirjastojärjestelmään, ja siten tukee osaltaan eteläpohjalaisen Ruokaprovinssin vahvistamista ja Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita. Kolmivuotisen hankkeen budjetti on 300 000 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16922

Aloituspäivämäärä

31.10.2017

Loppumispäivämäärä

28.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt