Projekt
Utvecklingsprojekt - 155870

Kokonaisvaltaisen esteettömän luontomatkailun askelmerkit Kainuussa

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.06.2021 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Esteettömyys hyödyttää kaikkia, niin kuntalaisia kuin matkailijoita. Suomen luonto ja kiinnostus luonnossa liikkumiseen ympäri vuoden oli jo ennen koronapandemian tuomaa lisäpiikkiä kovassa kasvussa. Kysyntä näyttäytyy esimerkiksi voimakkaasti kasvavina kansallispuistojen käyntimäärinä, mutta myös matkailukeskusten lähireittien ja luontopalveluiden sekä tuotteiden runsaampana käyttönä. Kotimaiseen sekä erityisesti kainuulaiseen luontomatkailuun liittyy paljon hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia niin kansainvälisesti kuin kotimaankin osalta. Esteettömyys luo yhdenvertaisuutta ja on tärkeä osa kestävää kehitystä. Luonnossa liikkumisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille. Hankkeen päätavoitteena on kokonaisvaltaisesti esteettömien luontomatkailukohteiden kehittäminen (talvi- ja vesistöpilottikohteina Vuokatti ja Hossa) sekä sitä kautta asiakasmäärän kasvattaminen sekä viipymän pidentäminen Kainuussa. Tavoitteena on myös esteettömän luontomatkailun asiakasymmärryksen ja olosuhteiden kehittäminen sekä esteettömyysosaamisen kasvattaminen matkailuyrityksissä, mutta myös Kainuun matkailukeskuksissa, matkailun alueorganisaatioissa ja kuntatasolla. Alueen esteettömät luontomatkailureitit, -palvelutuotteet ja -paketit sekä asiakasymmärrys jakelukanavineen avaa mahdollisuuden runsaamman asiakasryhmän houkutteluun ja luovat liiketoimintaedellytyksiä Kainuun luontomatkailun sekä koko matkailuyritystoiminnan kehittymiselle.  Hankkeen aikana luodaan uudenlaista yhteistyötä ja kontakteja maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

155870

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner