Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 107718

Köksrenovering i Petalax UF:s föreningslokal

Petalax ungdomsförening rf

01.01.2020 - 14.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Köket i Petalax UF:s föreningslokal renoveras för att kunna betjäna ortens befolkning på ett mera ändamålsenligt sätt. Nuvarande utrustningsnivå motsvarar inte behovet vid en större tillställning, såsom större mattillställningar, bröllop, m.m. Efter renoveringen kan en större mängd besökare utspisas.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

107718

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

14.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner