Projekt
Investeringsprojekt - 280273

Köksrenovering Vikingalid

Hembygdens Väl i Kumlinge r.f.

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Föreningen Hembygdens Väl i Kumlinge r.f. vill genomföra en totalrenovering och förstoring av befintligt kök i föreningslokalen Vikingalid. Målet är att skapa ett användarvänligt, säkert samt ekonomiskt och miljömässigt hållbart kök som lämpar sig för beredning och förvaring av mat till såväl stora som små tillställningar. Lokalen är den enda på Kumlinge-ön med scen, loge och stor sal så den fyller en viktig funktion vad gäller möjligheten att boka teatrar och arrangera större festligheter. Föreningens egna verksamhet vänder sig till personer av alla åldrar som befinner sig i kommunen som boende, fritidsboende eller besökare och vem som helst är även fri att hyra lokalen för privata tillställningar. Det nuvarande köket är i mycket dåligt och ofräscht skick och saknar vissa delar som är viktiga ur säkerhetssynpunkt. Det är inte heller ergonomiskt att använda och alldeles för litet. Målet är att renovera och bygga ut köket under perioden hösten 2024 - sommaren 2025.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

280273

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Typ av åtgärd

Utvecklingsstöd

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner