Projekt
Utvecklingsprojekt - 19431

Kolarin kylien kehittämishanke

Kolarin kunta

01.05.2016 - 13.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kolarin kylien kehittämishankkeen tavoitteena on kylien vetovoimaisuuden kehittäminen sekä kasvattaa ja kehittää kylämatkailua ja matkailua tukevia elinkeinoja. Hankkeessa parannetaan kylien välistä yhteistyötä ja saadaan kolarilaiset innostumaan ja oppimaan yhdessä tekemisestä muun muassa kulttuuritoiminnan kautta. Hankkeessa kehitetään tapahtumien suunnittelua, tuottamista ja toteuttamista. Hankkeen tavoitteena on myös kylien markkinointiviestinnän kehittäminen ja kylien toimijoiden verkostoituminen Ylläksen matkailuyrityksien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

19431

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

13.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner