Projekt
Utvecklingsprojekt - 170416

Kolman koulumiljöön hankesuunnitelma

Järvikylän maa- ja kotitalousyhdistys ry

01.06.2021 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään Kolman koulujen käyttömahdollisuudet kylän yhteisenä toimintatilana.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

170416

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner