Hanke
Utvecklingsprojekt - 16234

Kolmen VYYHTI – Tillsammans för bra vatten och miljö

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Österbottens vatten och miljö rf

01.01.2016 - 03.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toimii kolmen maakunnan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueella, missä vesien ekologinen tila on pääosin tyydyttävä tai välttävä ja myös kemiallinen tila on paikoin hyvää huonompi. Yleiseurooppalaisen vesien hoidon suunnittelun tavoitteena on vesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila. Vesien tilaa voidaan parantaa kunnostuksilla ja vesistökuormituksen vähentämisellä. Toimenpiteitä tarvitaan kaikilla sektoreilla. Vesien tilan paraneminen lisää virkistyskäyttömahdollisuuksia ja lisää alueellista vetovoimaa. Hankkeen tavoitteena on edistää vesien kunnostustoimenpiteiden toteutusta tukemalla alueiden toimijoita suunnittelussa sekä lupa-tai ilmoitusmenettelyssä. Hanke on tärkeää toteuttaa kolmen maakunnan yhteishankkeena, koska jokivesistöt virtaavat maakuntien halki yhdistäen hankealueen luontevaksi kokonaisuudeksi. Hanke tukee myös maakuntien yhteisen ympäristöstrategian tavoitteita, joissa vesistötavoitteilla on keskeinen rooli. Tavoitteena on jatkaa 2012¿2014 toteutetussa VYYHTIssä aloitettuja konkreettisia vesistökunnostuksia sekä pieninä osa-alueina että valuma-aluekokonaisuuksina, käynnistää toiminta kaksikielisenä myös Pohjanmaan maakunnassa sekä luoda kolmelle maakunnalle pitkäjänteinen kunnostus- ja välittäjäorganisaatiomalli. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat kolmen maakunnan vesistöjen kunnostamisista kiinnostuneet maaseudun asukkaat, kalatalousyhteisöt, yhdistykset ja osakaskunnat ja vapaa-ajan asukkaat, kunnat, oppilaitokset ja muut erilaiset yhteisöt sekä viranomaiset ja asiantuntijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16234

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt