Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 220225

Kone- ja kalustoinvestoinnit talvikalastukseen

Krakenia Oy

27.11.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla toteutetaan yrityksen investoinnit talvikalastuksen aloittamiseen Koitereella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

220225

Startdatum

27.11.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner