Hanke
Investering - 21834

Koneet kohilleen – Yhdistysten ja yhteisöjen pienet kone- ja laitehankinnat

Vaara-Karjalan Leader ry

29.02.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Koneet kohilleen- yhdistysten ja yhteisöjen pienet kone- ja laitehankinnat - teemahanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n neljäs teemahanke ohjelmakaudella 2014-2020. Hankkeen tavoitteena on tarjota leader-ryhmän toiminta-alueen kylien ja asutuskeskusten yhdistyksille ja yhteisöille mahdollisuus tehdä pieniä kone- ja laitehankintoja, jotka vaikuttavat virkistävästi ja aktivoivasti yhdistyksen toimintaan ja sitä kautta myös kylien ja asutuskeskusten toimintaympäristöön. Koneet kohilleen - teemahanketta hallinnoi Vaara-Karjalan Leader ry ja koko teemahankkeen toteutusaika on 1.3.2016-31.5.2017 asti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21834

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt