Projekt
Investeringsprojekt - 274709

Koneinvestointi kelkkareittien ylläpitoon ja kehittämiseen

Reisjärven Moottorikelkkailijat ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tässä hankkeessa Reisjärven Moottorikelkkailijat ry investoi uuden vähäpäästöisen, turvallisen ja riittävän tehokkaan työmoottorikelkan. Investointi lisää yhdistyksen mahdollisuuksia osallistua alueen kelkkareittien vapaaehtoisvoimin toteutettavaan ylläpitoon ja kehittämiseen, joissa tavoitteena on parantaa kelkkareittien käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä houkuttelevuutta myös ulkopaikkakuntalaisille. Reisjärven alueella olevat moottorikelkkareitit ovat osa Kala- ja Lestijoki-laakson kattavaa reitistökokonaisuutta. Hoidettavia kelkkareittejä on Reisjärven alueella yhteensä yli 50 km ja lisäksi on suunnitteilla muutamia uusia reittiosuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kelkkauria talvisin hyödyntävät moottorikelkkaharrastajat ja muina vuodenaikoina muut mahdolliset uraston käyttäjät (maastopyöräilijät, kävelijät, marjastajat, sienestäjät, koiranulkoiluttajat, vaeltajat sekä vapaaehtoinen pelastustoiminta). Uusi työkelkka mahdollistaa kelkkaurien säännöllisen ja laadukkaan hoidon ja kehittämisen, jonka seurauksena: a) Urien liikenneturvallisuus paranee erityisesti kelkkailua aloittelevien ja perheharrastajien (kyydissä olijat) kannalta, b) Yleinen turvallisuus paranee, sillä hyvin hoidetut urat edesauttavat myös pelastustoimintaa ja c) Luontoystävällisyys paranee, koska reitistön käyttäjät pysyvät paremmin hyvin hoidetuilla ja merkityillä urilla, jonka ansiosta myös suhteet uraston maanomistajiin pysyvät kunnossa. Hanke toteu-tetaan 8.1.-31.12.2024 välisenä aikana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

274709

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner