Hanke
Utvecklingsprojekt - 21049

Konginkankaan hevosurheilukeskus

Konginkankaan kyläyhdistys ry

31.03.2016 - 02.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Konginkankaan hevosurheilukeskus -hankkeessa kartoitetaan vaihtoehdot ja luodaan suunnitelmat hevosurheilukeskuksen rakentamiseksi Äänekoskelle. Hevosurheilukeskuksen sydän on Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran omistama harjoitusravirata Konginkankaalla. Ravirata sijaitsee Liimattalan kylässä noin 2 km Nelostieltä. Hankkeessa laaditaan suunnitelmat hevosharrastuksen eri lajien toiminnan ja hevosalan muiden palveluiden yhteistyön paikasta. Ajatuksena on tuoda koko monipuolinen hevosharrastus eri lajeineen yhteen, laskea kynnystä hevosharrastukseen, saada ja luoda uudenlaisia elämyksiä sekä luoda synergioita eri harrastuslajien välille. Hankkeen keskiössä on hevonen, jonka perustarpeet ovat samat lajista riippumatta. Hevosharrastuksen lisäksi hankkeessa kartoitetaan yhteistyön mahdollisuudet mm. koiraharrastajien ja maastopyöräilijöiden kanssa. Hankkeessa suunnitellaan mm. alueen logistiikka, tarvittavat rakennukset ja rakenteet, turvallisuus, ekologisuus, maan tarve sekä arvioitu kehittämisaikataulu 15 vuoden tähtäimellä. Taustatyö tehdään laajassa yhteistoiminnassa eri toimijoiden ja hevosurheilukeskuksen lähialueen kanssa. Varsinainen suunnittelu hankitaan ostopalveluna. Hanke mahdollistaa monipuolisen hevostoiminnan kehittämisen yhteistoiminnassa eri yhdistysten kesken. Hanke mahdollistaa hevosurheilukeskuksen tilojen käytön myös muussa toiminnassa, esim. leiripäivien ja tapahtumien järjestämisessä. Hankkeessa ovat mukana Konginkankaan kyläyhdistys ry:n lisäksi Ala-Keiteleen Hevosystäväinseura ry ja Ääneseudun Ratsastajat ry. Hankkeessa hevosurheilukeskukseen etsitään myös muita toimijoita. Hankkeen kohderyhminä ovat Konginkankaan asukkaat ja kesäasukkaat, Äänekosken ja lähikuntien ratsastus- ja raviharrastajat ja -ammattilaiset sekä mm. suunnistajat ja pyöräilijät. Onnistuessaan hanke johtaa monipuolisen hevosurheilukeskuksen syntymiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21049

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

02.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt