Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 83229

Kopsamo-Salokunnan valokuitu

Kopsamon kyläyhdistys ry

31.10.2018 - 29.06.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kopsamon kyläyhdistys ry. toteuttaa Juupajoen Kopsamo-Salokunnan alueella Valokuitu- hankkeen vuosien 2019-2020 aikana. Pirkanmaan maakuntakaavassa Kopsamo on merkitty maaseutuasumisen kehittämisen kohdealueeksi ja palvelukyläkeskukseksi. Juupajoen kunta on panostanut alueen kehittämiseen rakentamalla vesi- ja viemäriverkostoa sekä laatimalla oikeusvaikutteisen kyläosayleiskaavan, jossa osoitetaan useita kymmeniä rakennuspaikkoja. Määäraloja on myynnnissä aivan kylän keskustassa, kyläkoulun kupeessa. Seudun asukasmäärä on kasvussa ja alueen yritystoiminta on monipuolista. Kehitystä rajoittaa nopean laajakaistayhteyden puuttuminen. Kiinteä laajakaistayhteys parantaa yritysten elinvoimaisuutta ja kehitysmahdollisuuksia, toimii kannustimena oman kodin rakentamiseksi valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja helpottaa asukkaiden elämää muun muassa nopeuttamalla sähköisten palveluiden käyttöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83229

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt