Projekt
Utvecklingsprojekt - 67723

Korin Yrittäjien juhla- ja Tapahtumapalvelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

28.02.2018 - 07.05.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke toteutetaan vuosien 2018 - 2020 välisenä aikana. Tavoitteena on luoda hankkeessa mukana olevien yritysten yhteinen palvelukonsepti monipuolistamaan yritysten ja alueen palvelutarjoamaa juhla- ja tapahtumapalvelu sektorilla. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden avulla saadaan luotua alueelle kokonaisvaltainen, moderni palvelukokonaisuus, jonka avulla keskittymän ja alueen yritysten palvelujen kysyntä saadaan kasvuun ja keskittymän koko potentiaali käyttöön. Samalla lisätään myös alueen mielenkiintoisuutta matkailun näkökulmasta. Tarkoituksena on lisäksi päivittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin- ja markkinoinnin osaaminen digiaikaan, saada käyttöön uusia markkinointikanavia ja työkaluja, sekä lisätä yrittäjien osaamista liiketoimintaan liittyvillä osa-alueilla, sekä lisätä yhteistyötä, keskinäistä verkostoitumista ja sparrausta mikroyrittäjien välillä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

67723

Startdatum

28.02.2018

Slutdatum

07.05.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner