Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 207913

Korpo biosfärstig

Pargas stad

31.08.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Biosfärstigen är placerad i Korpo och gynnar förutom den fasta befolkningen även fritidsboende och besökare både till lands och sjöss då Biosfärstigen ligger i när anslutning till skolcentret, huvudvägen över ön samt gästhamnen. Projektets mål är att bygga ett utkikstorn på den högsta punkten av stigen för att ge besökarna en möjlighet att se ut över stora delar av Skärgårdshavet. Biosfärstigen har planerats utgående från den terräng som finns längs stigen för att belysa olika aspekter av Biosfärområdets betydelse/inverkan på livet i Korpo och Skärgårdshavet har Biosfärkontoret tagit fram informationsskyltar som kommer att placerade längs stigen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

207913

Startdatum

31.08.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner