Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 127336

Kortesjärven Metsästysseuran lahtivaja

Kortesjärven metsästysseura ry

01.04.2020 - 25.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kortesjärven Mesästysseuran lahtivajahanke, jossa rakennetaan nykyisten määräysten mukaiset tilat riistalihan käsittelyyn ja jäähdytykseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

127336

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

25.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner