Projekt
Utvecklingsprojekt - 35433

KOST-VIRKE

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

01.12.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kehittämishankkeen tavoitteina on edistää Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueen kestävää käyttöä, edistää luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä alueella, tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän yritystoiminnan edellytyksiä alueella, sekä parantaa alueen kävijätyytyväisyyttä ja vetovoimaisuutta. Hankkeessa tuotetaan Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueelle laaja kehittämissuunnitelma, jonka myötä aluetta kehitetään virkistyskäytön ja sitä palvelevan yritystoiminnan toimintaympäristönä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti alueen luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvot huomioon ottaen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35433

Startdatum

01.12.2016

Slutdatum

27.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner