Hanke
Utvecklingsprojekt - 35433

KOST-VIRKE

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf

30.11.2016 - 27.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kehittämishankkeen tavoitteina on edistää Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueen kestävää käyttöä, edistää luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä alueella, tukea lähiseudun paikallistaloutta edistämällä luonnon virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja niitä tukeviin palveluihin liittyvän yritystoiminnan edellytyksiä alueella, sekä parantaa alueen kävijätyytyväisyyttä ja vetovoimaisuutta. Hankkeessa tuotetaan Kopparnäs-Störsvik -virkistysalueelle laaja kehittämissuunnitelma, jonka myötä aluetta kehitetään virkistyskäytön ja sitä palvelevan yritystoiminnan toimintaympäristönä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti alueen luonto-, paikalliskulttuuri- ja maisema-arvot huomioon ottaen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35433

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

27.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt