Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 112510

Kosteikon syvyyksiin – uusi oppimisympäristö Liminganlahdelle

Limingan kunta

04.05.2020 - 03.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Liminganlahti on Suomen merkittävin kosteikkoalue, jonka lisäksi Liminganlahden luontokeskus on Suomen ainoa kosteikkokeskus. Suojeluasteella Liminganlahti on sekä Natura- että Ramsar-kosteikko. Liminganlahti on tällä hetkellä vahvasti profiloitunut lintuihin, niiden muuttoon ja pesintään. Tällä hetkellä keskuksen erilaiset sisällöt ja opastukset sekä palvelurakenteet on suunniteltu ja toteutettu vahvasti lintuteeman ympärille. Sisällöllistä vahvistamista kaivataan laajemmin kosteikkoluonnon näkökulmasta. Hankkeen keskeisin tavoite on luoda Liminganlahden luontokeskukselle uutta, matkailutoiminnan kasvun mahdollistavaa, tilaa. Hankkeen keskiössä on täysin uutena toimintana rakennettava luontokoulutoiminta, joka tuodaan matkailun uudeksi kärkituotteeksi Limingassa. Keskiössä on toiminnan laajentaminen vahvemmin kosteikkoteemaiseksi. Taustalla on paitsi matkailullisen kehittämisen mahdollistaminen (kasvu, uudet liiketoimintamahdollisuudet) mutta myös kosteikkojen suojelun ja arvostuksen nostaminen, joka tapahtuu koulutuksen kautta. Hankkeessa rakennetaan luontokoulun laboratorio- ja tutkimustilat. Uudet tilat luodaan niin mahdollisen nuorisokeskustoiminnan toteuttamiseen kuin kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen ja kosteikkokeskustoiminnan laajentamiseksi. Tavoitteena on luoda tilat, jotka palvelevat ominaisuuksiltaan niin koulutuksellista toimintaa, mutta myös matkailuelinkeinoa. Tiloja voidaan hyödyntää erilaisten palvelupakettien toteutuksessa yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Uusi rakennus rakennetaan käyttäen ulkopuolista palveluntarjoajaa (ostopalvelu, urakka). Kunta vastaa hankkeen toteutuksesta, rakentamisen käynnistämisestä (urakoitsijan kilpailutus, aikataulutus, valvonta).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112510

Aloituspäivämäärä

04.05.2020

Loppumispäivämäärä

03.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt