Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 205288

Kota Mainualle

Kajaanin Metsästäjät r.y.

01.08.2022 - 21.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kota Mainualle –hankkeessa Kajaanin Metsästäjät ry:n käytössä oleville metsästysalueille rakennetaan kota, kompostoiva biokäymälä ja liiteri Vehkapurontien varteen. Kota palvelee seuran metsästäjiä taukopaikkana ja on myös muiden alueella retkeilevien käytössä. Kajaanin kaupungin Perusopetus ja Nuorisotoimi ovat ilmaisseet tarpeensa ja halukkuutensa kodan käyttämiselle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

205288

Startdatum

01.08.2022

Slutdatum

21.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner