Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 9065

Kotahanke Rytinä

Rytilammen erä ry

01.09.2015 - 29.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohderyhmiä ovat metsästysseura Rytilammen Erä ry, seuran jäsenet, jäsenten sukulaiset, seuran määrittelemään toimintaan liittyvät paikalliset ja muut luonnosta, luontomatkailusta, metsästyksestä sekä riistanhoidosta kiinnostuneet henkilöt. Hankkeesta hyötyvät seuran jäsenien ja heidän sukulaisten lisäksi seuraan kiinteässä yhteydessä olevat paikalliset asukkaat, alueella määritelmän puitteissa liikkuvat henkilöt ja seurueet. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kohderyhmille asiallinen ja turvallinen taukopaikka kunnossapidetyn liikenneyhteyden varrella tukemaan ryhmien toimintaa, virkistäytymistä, yhteisöllisyyttä ja henkistä hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Hanke edistää kohderyhmien tasapuolisuutta, tasa-arvoisuutta ja yhteisöllisyyttä, monipuolistaa kohderyhmien toimintamahdollisuuksia, sekä luo alueelle kestävyyttä ja pysyvyyttä. Lisäksi hanke edistää alueen ja alueen edellä määriteltyjen eri toimijoiden vetovoimaisuutta

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

9065

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

29.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner