Projekt
Utvecklingsprojekt - 84830

Kotiin Säkylään -asukasmarkkinointihanke

Säkylän kunta

01.01.2019 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotiin Säkylään on hanke, jolla pyritään kasvattamaan kunnan asukaslukua ja markkinoimaan kuntaa ensi sijaisesti kunnasta pois muuttaneille ja heidän verkostoilleen. Uusi mahdollinen asuinkunta tunnetaan helpommin omaksi, jos kuntaan on jotain siteitä entuudestaan. Tästä syystä haluamme lähestyä kunnastamme pois muuttaneita ja herättää heidän mielessään ajatuksen paluusta syntymäkuntaan. Samalla haluamme myös nostaa kunnan imagoprofiiiia heidän mielissään ja saada nämä henkilöt myös markkinoimaan kuntaa houkuttelevana omalle lähipiirilleen. Hanke koostuu laajasta postituksesta, Kotiin Säkylään -videosta sekä Kaislikossa Kuhisee 2019 -tapahtuman yhteydessä toteutettavasta kuntakierroksesta, joilla esitellään kuntaa ja sen asumis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia mahdollisille tuleville asukkaille. Postitus lähtee saajajoukolle, jotka ovat muuttaneet pois kunnasta 1995-2015 välillä. Kirjeen ja sen mukana lähetettävän lahjan halutaan herättävän hilpeyttä saajassaan ja kirjeessä tullaan kertomaan, mitä kunnanlle nykyään kuuluu. Kirjeen mukana menee myös kutsu saapua Kaislikossa Kuhisee 2019 -tapahtumaan ja kierrosajelulle omaan kuntaan. Hankeessa tehtävää videota tullaan hyödyntämään laajasti myös muussa kuntamarkkinoinnissa eikä sen saavuttavuus rajoitu pelkästään kunnasta pois muuttaneisiin, vaan sen markkinointisanoma puhuttelee ketä tahansa, joka voisi muuttaa Säkylään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84830

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner