Projekt
Utvecklingsprojekt - 275082

Kotiin tuotettavat arjen tukipalvelut (Kotupa)

Etelä-Savon Koulutus Oy

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kotiin tuotettavat arjen tukipalvelut -tiedonvälityshanke toteutetaan Etelä-Savon kunnissa 1.3.-31.12.2024. Hanketta hallinnoi ja päätoteuttaja on Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu). Tiedonvälityshankkeen taustalla on tarve vahvistaa maaseudun palveluyrittäjyyttä lisäämällä yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tietämystä vuoden 2024 alusta voimaan astuneesta sosiaali- ja terveyshuollon valvontaan ja asiakastietoon liittyvästä lainsäädännöstä, joka asettaa uusia velvoitteita yksityisille palveluntuottajille. Lainsäädännön uudistusten myötä osaamisvaatimukset muuttuvat. Hankkeessa tehtävä osaamistarvekartoitus kerää tietoa uusista osaamistarpeista, jonka perusteella voidaan suunnitella hankkeen päättymisen jälkeen tarjottavaa koulutusta. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään monikanavaisesti tietoa lakimuutoksista, jotka koskevat kotiin tuotettavien tukipalvelujen palveluyrityksiä ja maaseudun kotiin vietäviä tukipalveluita käyttäviä vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. Hankkeen tuloksena yrittäjien tietoisuus lakisääteisistä yritystoimintaan vaikuttavista velvollisuuksista lisääntyy. Hankkeen tuloksena lisääntyy myös tukipalveluihin oikeutettujen maaseudun asukkaiden tietoisuus palvelujen saatavuudesta. Hankkeessa kerätään tietoa palveluja tuottavien tukipalveluyrittäjien osaamistarpeista, joiden pohjalta tuotetaan aineistoa koulutussuunnittelua varten. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat Etelä-Savossa toimivat: kotiin vietävien palvelujen tuottajat, yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat henkilöt maaseudun asukkaat, palveluiden käyttäjät ja asiakkaat tukipalveluja tuottavat kolmannen sektorin toimijat yritysneuvonnan toimijat

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

275082

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner