Projekt
Utvecklingsprojekt - 121715

Kotimetsä

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry

30.04.2020 - 29.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomalaiselle metsätaloudelle ainutlaatuista on perhemetsätalous ja sukupolven vaihdos on tärkeä tapahtuma metsänomistuksen ketjussa. Lähes puolet metsänomistajista on eläkeläisiä ja usein nuoremmat eivät ole kovin kiinnostuneita metsänomistajuudesta. Uutiset erilaisista äärimmäisistä luonnonilmiöistä ja -katastrofeista voivat aiheuttaa etenkin lapsissa ja nuorissa ilmastoahdistusta. Nykyiset ja tulevat metsänomistajat voivat kuitenkin omilla valinnoillaan vaikuttaa mm. hiilensidontaan ja tätä kautta ehkäistä ilmastonmuutosta. Hyvä metsänhoito on myös ilmastoteko. Kotimetsä-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä metsänomistajien tietoisuutta metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kertoa käytännön toimenpiteistä, joita metsänomistajat voivat tehdä ilmaston hyväksi. Lisäksi pyritään lisäämään lasten ja nuorten kiinnostusta ja positiivista asennetta metsien hoitoa kohtaan ja näin vähentämään mahdollista ilmastoahdistusta. Hankkeen aikana järjestetään noin 48 erilaista koulutus- ja tiedotustilaisuutta sekä erilaista toiminnallista tapahtumaa, joiden kautta tavoitetaan noin 250 metsänomistajaa ja 750 peruskouluikäistä lasta ja nuorta. Hankkeen hakijana toimii Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Hanke toimii Mhy Keskipohjan alueella Keski- ja Pohjoispohjanmaalla (Himanka).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

121715

Startdatum

30.04.2020

Slutdatum

29.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner