Hanke
Utvecklingsprojekt - 121715

Kotimetsä

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry

30.04.2020 - 29.04.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Suomalaiselle metsätaloudelle ainutlaatuista on perhemetsätalous ja sukupolven vaihdos on tärkeä tapahtuma metsänomistuksen ketjussa. Lähes puolet metsänomistajista on eläkeläisiä ja usein nuoremmat eivät ole kovin kiinnostuneita metsänomistajuudesta. Uutiset erilaisista äärimmäisistä luonnonilmiöistä ja -katastrofeista voivat aiheuttaa etenkin lapsissa ja nuorissa ilmastoahdistusta. Nykyiset ja tulevat metsänomistajat voivat kuitenkin omilla valinnoillaan vaikuttaa mm. hiilensidontaan ja tätä kautta ehkäistä ilmastonmuutosta. Hyvä metsänhoito on myös ilmastoteko. Kotimetsä-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä metsänomistajien tietoisuutta metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kertoa käytännön toimenpiteistä, joita metsänomistajat voivat tehdä ilmaston hyväksi. Lisäksi pyritään lisäämään lasten ja nuorten kiinnostusta ja positiivista asennetta metsien hoitoa kohtaan ja näin vähentämään mahdollista ilmastoahdistusta. Hankkeen aikana järjestetään noin 48 erilaista koulutus- ja tiedotustilaisuutta sekä erilaista toiminnallista tapahtumaa, joiden kautta tavoitetaan noin 250 metsänomistajaa ja 750 peruskouluikäistä lasta ja nuorta. Hankkeen hakijana toimii Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Hanke toimii Mhy Keskipohjan alueella Keski- ja Pohjoispohjanmaalla (Himanka).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121715

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

29.04.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

hållbar användning av skog
klimatförändring
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt