Projekt
Utvecklingsprojekt - 35882

Kotiseutu kotoisaksi

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura r.y.

01.01.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella vastataan maahanmuuttajien ja kantaväestön keskinäiseen kohtaamiseen ja uusien sosiaalisten verkostojen muodostamiseen liittyvään tarpeeseen, tuetaan kielen oppimista epäformaaleissa yhteyksissä ja sekä luodaan yhteistoimintaa maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken maaseutualueille. Tavoitteet: - tukea ja edistää maahanmuuttajien osallisuutta, kotoutumista ja osallistumismahdollisuuksia maaseudulla - luoda edellytyksiä kulttuurien kohtaamiselle sekä yhteiselle toiminnalle ja vuoropuhelulle keskinäisen kielellisen ja kulttuurisen ymmärryksen lisäämiseksi maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken - luoda uusia toimintamalleja kuntien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Keskeiset toimenpiteet ja sisältö: - muodostetaan kulttuuritoiminnan ryhmiä, joihin osallistuu sekä maahanmuuttajia että kantaväestöä (esim. yhteiset teatteriryhmät, liikuntatoiminta, jne.) - järjestetään maahanmuuttajille ja kantaväestölle yhteisiä tapahtumia (esim. monikulttuuriset iltamat) - hankkeessa mukana olevat kunnat, oppilaitokset, järjestöt, seurakunnat ja yhdistykset (=yhteistyökumppanit) osallistuvat kohderyhmälähtöisesti uusien toimintamallien kehittämiseen seutukunnallisten neuvotteluiden ja seminaarien yhteydessä. Hankkeella luodaan a.) menetelmällisiä ja b.) verkostoyhteistyön toimintamalleja. Kohderyhmät: - alueen maahanmuuttajat - alueen kantaväestö

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35882

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner