Projekt
Utvecklingsprojekt - 85649

Kotiseutukompassi -työkalu kestävään paikalliskehittämiseen

Varsinais-Suomen Kylät ry, Egentliga Finlands Byar rf

01.02.2019 - 11.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotiseutukompassi -hankkeen keskiössä on Paraisten, Kemiönsaaren ja Kustavin kestävä paikalliskehittäminen. Keskeisimmät kehittämisteemat ovat alueen asukkaiden hyvinvointi, paikallisidentiteetti, kulttuuriperinnön hyödyntäminen, yhdistystoiminta ja alueen matkailupotentiaali. Käytännössä kehittämiskohteita ovat mm. kylien ja yhdistysaktiivien toimintaympäristöjen uudistaminen, kylien kulttuuriperinnön digitalisointi/videointi/välittäminen, yhteisöllisten tilojen kestävä käyttö ja kylien näkyvyyden lisääminen. Hankkeessa pyritään luomaan työkalu kyläsuunnitteluun ja paikalliskehittämiseen - ¿kotiseutukompassi¿. Hankkeessa kullekin kylälle tuotetaan omannäköinen kotiseutukompassi, joka kehittää kylätoiminnan kestävyystekijöitä. Kotiseutuperinteiden keruu, niiden tallentaminen ja välittäminen ovat kulttuurisen kestävyyden avaintekijöitä, joihin hankkeessa tarjotaan digitaalisia ja videokuvauksellisia apuja. Prosessi kehittää asukkaiden paikallisidentiteettiä, yhteisöllisyyttä ja luo paikalliskehittämiseen uusia näkökantoja. Hankkeen myötä pyritään nostamaan esille kylillä tehtäviä hyviä paikalliskehittämisen malleja. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä muiden potentiaalisten saaristohankkeiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

85649

Startdatum

01.02.2019

Slutdatum

11.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner