Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 189717

” Kotiseutumuseon digitalisaatio” – museonäyttelyn varustelu ja AV – laitteiden hankinta

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry

31.01.2022 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys ry:n uuden museon näyttelyihin tuotetaan perinteisen esineistön rinnalle infonäyttöjen avulla kotiseudun historiaan liittyvää digitaalista sisältöä. Haemme nyt investointitukea uuden museon digitalisointiin, sähkötöihin sekä museotilan kunnostukseen (maalaus, pimennysverhot.) Investointihanke liittyy ”Kotiseutumuseo nykyaikaan” - hankkeeseemme, johon saimme 11/2021 Leader – Viisarilta myönteisen päätöksen ja ELY-keskuksen vahvistuksen 26.1.2022. Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys perustettiin 12.10.1962. Yhdistys on tehnyt perinnetyötä sekä kerännyt arkistoaineistoa ja museoesineitä. Yhdistyksellä ei ole nykyvaatimusten mukaista toimivaa museotilaa. Esineistöä ja arkistoa on säilytetty sisäilmaongelmaisessa ja esteellisessä kellaritilassa. Yhdistys sai 5/2021 Äänekosken kaupungilta vuokralle museotilaksi sopivan, maan tasossa olevan huoneiston, johon toteuteta uudenaikainen, audiovisuaalinen museonäyttely. Tätä varten tarvitaan soveltuvat laitteet (mm. isot infonäytöt oheislaitteineen, tietokone sisällön tuottoa ja ohjelmistojen ohjausta varten, soveltuvat lisenssit ja julkaisualustat), sähkösuunnitelma (suunnittelu, sähkötyöt, valaisimet), seinien maalaus ja pimennysverhojen hankinta. Uusi museo palvelee paikkakunnan asukkaita ja muuta museoyleisöä, oppilaitoksia ja niiden opiskelijoita sekä päiväkotiryhmiä tuoden esiin seutukunnan historiaa ja kehitystä. Tulevan museotoiminnan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Äänekosken kaupungin museotoimi sekä alueen muut perinnetoimijat (Keitele -museo, Perinne-telakka, Toimi - laiva ja käynnistyvä ”Keitele – ilmiö”). Yhteistyöllä voimme rakentaa seutukunnalle yhteisiä tapahtumia ja tukea toistemme toimintaa. Vanhan Äänekosken Kotiseutu-yhdistys hakee Leader -Viisarin kautta investointitukea uuden museon audiovisuaalisten välineiden hankintaan, niihin liittyviin sähkö- ja asennustöihin sekä museotilan seinien maalaukseen. Haettavan tuen määrä on 19 981 €

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

189717

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt