Projekt
Utvecklingsprojekt - 144571

Kotiseutusuunnittelu maaseudun kehittämistyökaluna (Kotimatka)

Helsingin Yliopisto

28.02.2021 - 26.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotiseudun käsite on erityisen ajankohtainen tilanteessa, jossa kunta- ja aluerakenne on muutospaineiden kohteena ja maaseudun paikallisyhteisöt kokevat ennennäkemättömiä muutoksia väestön vähentyessä ja ikääntyessä. Oman alueensa arvokkaaksi kokevat ja paikkoihin sitoutuneet ihmiset ovat maaseutualueiden kehittämisen tärkein voimavara. Ihmisten yksilöllisistä kokemuksista rakentuvat kotiseutukuvat ja niistä muodostuva kollektiivinen kotiseutuidentiteetti ovat kaiken omaehtoisen paikallisen toiminnan ytimessä. Kotiseutukuvien ja kotiseutuidentiteettien kartoittamiseksi ja tukemiseksi Ruralia-instituutti on kehittänyt työkalun, joka on nimetty kotiseutusuunnitteluksi. Kotiseutusuunnittelun perustana on ajatus, että jokaisella ihmisellä on omiin kokemuksiin perustuva kotiseutu. Kokemukset liittyvät luonnonympäristön, rakennetun ympäristön sekä sosiaalisen ja henkisen ympäristön avainkohteisiin. Hankkeen päätavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla. Hankkeessa tuodaan kotiseutusuunnittelumenetelmä laajasti eteläpohjalaisten maaseudun paikallisyhteisöjen tietoisuuteen ja käyttöön. Kotiseutusuunnittelu edistää alueellista yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta kulttuurisesti kestävällä tavalla. Hanke koostuu kolmesta päätoimenpidekokonaisuudesta. Ensimmäisenä kokonaisuutena järjestetään kotiseutusuunnittelun työpajoja eteläpohjalaisille maaseudun paikallisyhteisöjen toimijoille. Toisena kokonaisuutena tarjotaan osallistujille neuvontaa ja ohjausta, jotta he voivat viedä läpi oman mahdollisen kotiseutusuunnitteluprosessinsa. Kolmantena kokonaisuutena laaditaan Kotiseutusuunnittelun opas maaseudun kehittäjille. Opas on suunnattu kaikille maaseudun paikallisyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille tahoille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144571

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

26.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner