Projekt
Investeringsprojekt - 273743

Kotkajärven kyläturvallisuuden kehittämisen investoinnit

Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kotkajärvi on vapaa-ajan asumisen keskittymä ja vakiasumisen kylä Länsi-Kalvolan metsäisellä Tammelan ylängöllä. Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistyksessä on yli 80 jäsentä ja järvellä toistasataa mökkiä. Matkaa Iittalaan tulee 10-23 km riippuen siitä, missä päin järveä asuu. Kotkajärvi kuuluu niihin Hämeenlinnan alueisiin, missä saa muuttaa vapaa-ajan asuntonsa vakiasunnoksi. Tällä hankkeella yhdistys toteuttaa kyläturvallisuutta ja alueen vetovoimaa lisääviä toimenpiteitä. Enin vakiasuminen keskittyy Kotkajärventien varteen Rimmiläntien risteyksestä kohti Iittalaa. Tälle tieosuudelle kyläläiset pystyttivät omarahoitteisesti ja talkoilla tievalot 1990 -luvun lopulla. Yrityksistä huolimatta tievalojen säilyttämiseen ei ole löydetty Hämeenlinnan kaupunkia ja Uudenmaan ELYä tyydyttävää ylläpito -ratkaisua, joten valolinja tullaan purkamaan pois kaupungin toimesta. Tällä hankkeella hankitaan kylänraitille korvaavia aurinkokennovalaisimia. Valohuolen lisäksi Kotkajärvellä on havahduttu ylipäänsä turvattomuutta lisääviin uhkakuviin. Lisääntyneet myrskyt motittavat helposti alueen asukkaat sähkökatkoilla ja kymmenien teiden yli kaatuvin puin. Ambulanssi ja poliisi ovat kotkajärveläisten kannalta hädän tullen kaukana. Hankkeella hankitaan 2kpl sydäniskureita sekä turvapuhelin -laitteisto, jonka avulla varmistetaan hajallaan järven ympärillä asuvien avun saanti hätätilanteissa. Yhteinen kylän turvallisuuden toimenpidesuunnitelma työstetään investointihankkeen rinnalla Hämeen Kylät ry:n kanssa. Kyläturvallisuutta edistää myös yhteisöllisyys, jota Kotkajärvellä luontevasti tapahtuu liikunnan avulla. Tällä hankkeella kunnostetaan lahonneen Kotkajärven laavun katto sekä Pirttikoskelle johtavan patikkareitin ojia ylittävät sillat. Erityisesti halutaan aktivoida mukaan nuoria, sekä uusia kotkajärveläisiä. Tutut ihmiset vahvistavat kokonaisturvallisuutta vaki- ja vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

273743

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner