Projekt
Utvecklingsprojekt - 109342

Kotouttamis- ja yhteistyöhanke yrittäjien ja maahanmuuttajanuorten välillä

Hämeenkyrön Yrittäjät r.y.

31.03.2020 - 18.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

SPR Hämeenkyrön Hybridiyksikkö on 1.7.2017 perustettu ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden perheryhmäkoti ja tuetun asumisen yksikkö Hämeenkyrön kunnan alueella. Hybridiyksikkö tuottaa turvapaikanhakija taustaisille 18-21- vuotiaille nuorille myös jälkihuoltopalveluita kunnan alueella. Hybridiyksikössä on valmius 20 asiakaspaikkaan, joka voidaan valmiuden näkökulmasta korottaa 50 asiakaspaikkaan saakka. Tällä hetkellä palvelun piirissä on perheryhmäkodissa 13 asukasta, tuetussa asumisessa 2 asukasta ja jälkihuollossa 7 asiakasta. Hankkeen tavoitteena on lisätä näiden maahanmuuttajanuorten(16-21 vuotta) osallisuutta yhteisössä. Edistämällä koulutusta ja työhön pääsyä, tutustuttamalla nuoria paikalliseen yritystoimintaan ja palveluihin, tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja ja näin lisäämään osallisuutta ja hyvinvointia. Osallisuuden tunteen kautta elämänhallinta paranee ja nuori tuntee vahvemmin olevansa osa ympäröivää yhteiskuntaa ja yhteisöä. Kun oma perhe ja lähiverkosto puuttuu tai on kaukana, niin erilaisin keinoin, joihin tämäkin hanke lukeutuu, voidaan edesauttaa arjen verkoston vahvistumista ja sosiaalisen arvostuksen kokemusten syntymistä. Kohderyhmä on maahanmuuttajanuoret Hämeenkyrössä ja he ovat iältään 16-21 vuotiaita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

109342

Startdatum

31.03.2020

Slutdatum

18.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner