Hanke
Utvecklingsprojekt - 29465

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri r.y.

31.12.2016 - 17.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke kotouttaa Pirkanmaalle saapuneita pakolaisia, turvapaikanhakijoita sekä oleskeluluvan ja suomen kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia. Hankkeessa kehitetään uudenlaista vapaa-ajan toimintaa, jossa hoidetaan arvokkaita luontokohteita yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Yhdessä tekemisen myötä muualta tulleille syntyy kontakteja paikallisiin ihmisiin. Yhteistoiminnallisuuden kautta osallistujat oppivat suomen kieltä, tapakulttuuria ja työskentelymetodeja aidoissa kohtaamistilanteissa. Hankkeessa hoidetaan maaseudun arvokkaita luontokohteita, kuten perinnebiotooppeja ja uhanalaisten lajien esiintymiä sekä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi luonnosta poistetaan haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia. Hankkeessa voidaan myös kehittää uuselinympäristöjen, kuten tienvarsien, kasvillisuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29465

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

17.09.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
miljö
naturens mångfald
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt