Projekt
Utvecklingsprojekt - 71612

Koulutuksen kuntoon – ossoominen mukkaan

Pohjois-Savon Kylät ry

01.09.2018 - 05.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Koulutukset kuntoon ossoominen mukkaan on Pohjois-Savon Kylät ry ja Pohjois-Savon Liikunnan yhdessä toteuttama koulutushanke maaseudun kaikille yhdistystoimijoille. Hankkeessa on tavoitteena lisätä yhdistystoimijoiden osaamista, innostusta ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Kehittämistyöpajoilla lisätään käytännön tasolla osaamista, kehitetään yhdistyksen toimintaa sekä levitetään hyviä käytäntöjä. Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat tuovat pitkäntähtäimen tavoitteen kylille ja turvallisuus asioiden kautta kyläläisten turvallisuuden tunne lisääntyy. Matalan kynnyksen liikunnallisten pilottien kautta halutaan lisätä paikallistason yhteistyötä ja saada tiloihin toimintaa. Hanke toteutetaan Kaavin, Kuopion maaseutualueiden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen alueilla ja kohderyhmänä ovat maaseutualueilla toimivat yhdistykset ja yhdistyksissä mukava olevat toimijat, vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet sekä työntekijät sekä yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet. Hankkeen aikana järjestetään yhteensä 32 eri toimenpidettä (=koulutukset, kehittämistyöpajat, pilotit). Koulutusten teemoina ovat: Yhdistystoiminnan ABC ja yhdistyksen hyvä hallinto, yhdistykset työnantajana koulutus, yhdistyksen hyvä talous, yhdistyksen varainhankinta ja rahoitus, yhdistyksen monipuolinen viestintä ja sosiaalinen media, ideasta hankkeeksi - työpajat, jäsenrekisterit kuntoon ja tietosuoja osaksi yhdistyksen toimintaa, järjestyksenvalvonta ja tapahtumajärjestäjän koulutus sekä kylä- ja turvallisuussuunnitelmat kuntoon työpajat. Lisäksi pidetään yksi yhdistysten koulutuspäivä, jossa teemoina on miten saada uusia vapaaehtoisia mukaan, varainhankinta sekä Pohjois-Savon järjestötietopalvelu. Yhdistyskohtaiset kehittämistyöpajat menevät syvemmällä toiminnan kehittämisessä ja osaamisen lisäämisessä, teema ja sisältöjen painotukset räätälöidään yhdistyksen tarpeen mukaan. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

71612

Startdatum

01.09.2018

Slutdatum

05.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner