Hanke
Utvecklingsprojekt - 71612

Koulutuksen kuntoon – ossoominen mukkaan

Pohjois-Savon Kylät ry

31.08.2018 - 05.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Koulutukset kuntoon ossoominen mukkaan on Pohjois-Savon Kylät ry ja Pohjois-Savon Liikunnan yhdessä toteuttama koulutushanke maaseudun kaikille yhdistystoimijoille. Hankkeessa on tavoitteena lisätä yhdistystoimijoiden osaamista, innostusta ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Kehittämistyöpajoilla lisätään käytännön tasolla osaamista, kehitetään yhdistyksen toimintaa sekä levitetään hyviä käytäntöjä. Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat tuovat pitkäntähtäimen tavoitteen kylille ja turvallisuus asioiden kautta kyläläisten turvallisuuden tunne lisääntyy. Matalan kynnyksen liikunnallisten pilottien kautta halutaan lisätä paikallistason yhteistyötä ja saada tiloihin toimintaa. Hanke toteutetaan Kaavin, Kuopion maaseutualueiden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen alueilla ja kohderyhmänä ovat maaseutualueilla toimivat yhdistykset ja yhdistyksissä mukava olevat toimijat, vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet sekä työntekijät sekä yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet. Hankkeen aikana järjestetään yhteensä 32 eri toimenpidettä (=koulutukset, kehittämistyöpajat, pilotit). Koulutusten teemoina ovat: Yhdistystoiminnan ABC ja yhdistyksen hyvä hallinto, yhdistykset työnantajana koulutus, yhdistyksen hyvä talous, yhdistyksen varainhankinta ja rahoitus, yhdistyksen monipuolinen viestintä ja sosiaalinen media, ideasta hankkeeksi - työpajat, jäsenrekisterit kuntoon ja tietosuoja osaksi yhdistyksen toimintaa, järjestyksenvalvonta ja tapahtumajärjestäjän koulutus sekä kylä- ja turvallisuussuunnitelmat kuntoon työpajat. Lisäksi pidetään yksi yhdistysten koulutuspäivä, jossa teemoina on miten saada uusia vapaaehtoisia mukaan, varainhankinta sekä Pohjois-Savon järjestötietopalvelu. Yhdistyskohtaiset kehittämistyöpajat menevät syvemmällä toiminnan kehittämisessä ja osaamisen lisäämisessä, teema ja sisältöjen painotukset räätälöidään yhdistyksen tarpeen mukaan. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

71612

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

05.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt